كنفرانس‌های گذشته ی بنیاد

۱۹۹۰ :  زن ايراني پس از انقلاب، كيمبريج، آمریکا

۱۹۹۱ :  پژوهش‌ها و هنرها، كيمبريج، آمریکا

۱۹۹۲ :  چهره‌ي زن در فرهنگ ايران، لس‌آنجلس، آمریکا

۱۹۹۳ :  زن و خانواده در ايران و مهاجرت، وين، اتريش

۱۹۹۴ :  زن و سياست در ايران معاصر، لس‌آنجلس، آمریکا

۱۹۹۵ :  زن، جنسيت و اسلام، تورنتو، كانادا

۱۹۹۶ :  زن ايراني و حقوق بشر، سياتل، آمریکا 

۱۹۹۷ :  فمينيسم و جنبش زنان ايران، پاريس، فرانسه

۱۹۹۸ :  زن ايراني و مدرنيته، واشنگتن دي سي،  آمریکا 

۱۹۹۹ :  زن ايراني در آستانه‌ي سال 2000، مونترال، كانادا

۲۰۰۰ :  بررسي مطالعات و مبارزات فمينيستي زنان ايراني در دو دهه‌ی اخير و چشم‌انداز آينده، بركلي، آمریکا

۲۰۰۱ :  زنان ايراني در داخل و خارج كشور: چه بايد كرد؟ استكهلم، سوئد 

۲۰۰۲ :  زن، مذهب، ايدئولوژي، دنور، آمریکا 

۲۰۰۳ :  جهاني شدن و تأثير آن بر زنان، لندن، انگلستان

۲۰۰۴ :  نقش اجتماعي جنسيت در روند مدرنيته در ايران، برلن، آلمان  

۲۰۰۵ :  جايگاه زن ايراني در بيست و پنج سال گذشته در تأمين صلح و حقوق بشر، مشاركت سياسي، بازار كار و استثمارجنسی، وين، اتريش     

۲۰۰۶ :  فمينيسم سكولار: انقلاب مشروطه، شرايط و چالش‌هاي كنوني، مونترال،  كانادا

 ۲۰۰۷ : دست آورد‌ها و چالش‌های زنان ایران: چشم ‌انداز نسل‌ها، مریلند، امریکا

۲۰۰۸ :  نیازهای مبرم زن ایرانی در دوران کنونی، برکلی، امریکا

۲۰۰۹ :  بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در متن تجربه‌ی جنبش زنان ایران بعد از بیست سال، هانوفر، آلمان 

۲۰۱۰ : جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک، پاریس، فرانسه 

۲۰۱۱ :  هویت ها و چالش ها، آمرسفورت، هلند

۲۰۱۲ :  گفتمان دو نسل، کیمبریج، آمریکا

۲۰۱۳ : زن، تن و اختیار، کلن، آلمان

۲۰۱۴ : زنان برای تغییر: همکاری و مشارکت سیاسی ، لاهویا، آمریکا

۲۰۱۵ : زنان، صلح و امنیت ، لندن، انگلستان