ثبت نام

.ثبت نام ۳ روز کنفرانس تا آخر ماه آوریل ۹۰ یورو می‌باشد

 بیست و هشتمین کنفرانس  از ۹ تا ۱۱ ژوئن ٢۰۱۷ در شهر فلورانس برگزار می شود

Cassa di Risparmio di Firenze 

Piazza Signoria, 20/R

50122 Firenze

 

IWSF2017 

IBAN 

IT 13 J061 6002 8461 0000 0005 957

Bic = CRFiiT3F

 

حساب بانکی‌ بنیاد پژوهش‌های زنان ایران