۱۹۹۰

زن ايرانی پس از انقلاب، كيمبريج، آمریکا

۱۹۹۱

پژوهش‌ها و هنرها، كيمبريج، آمریکا

۱۹۹۲

چهره‌ زن در فرهنگ ايران، لس‌آنجلس، آمریکا

۱۹۹۳

زن و خانواده در ايران و مهاجرت، وين، اتريش

۱۹۹۴

زن و سياست در ايران معاصر، لس‌آنجلس، آمریکا

۱۹۹۷

فمينيسم و جنبش زنان ايران، پاريس، فرانسه

۲۰۰۲

زن، مذهب، ايدئولوژی، دنور، آمریکا

۲۰۰۳

جهانی شدن و تأثير آن بر زنان، لندن، انگلستان

۲۰۰۴

نقش اجتماعی جنسيت در روند مدرنيته در ايران، برلن، آلمان

۲۰۰۶

۲۰۰۶: فمينيسم سكولار: انقلاب مشروطه، شرايط و چالش‌های كنونی، مونترال، كانادا

۲۰۰۹

بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در متن تجربه‌ی جنبش زنان ایران بعد از بیست سال، هانوفر، آلمان

۲۰۱۰

جنبش زنان ایران: تحولات سیاسی و مبارزات دموکراتیک، پاریس، فرانسه

۲۰۱۱

هویت ها و چالش ها، آمرسفورت، هلند

۲۰۱۲

گفتمان دو نسل، کیمبریج، آمریکا

۲۰۱۳

زن، تن و اختیار، کلن، آلمان

۲۰۱۶

جنبش زنان در موقعيت جديد جهانى ايران: فرصت ها و چالش ها

Please reload

  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page