فراخوان بنیاد پژوهش های زنان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

قرن بیست و یکم

رنسانس زنانه یا واپسگرایی؟

 

شهر باستانی فلورانس درشمال مرکزی ایتالیا سمبل ظهور و رشد رنسانس، عصر زایش دوباره یا تولدی دیگر است. در عصری که کلیسا حکومت مطلقه خود را نه تنها در اروپا بلکه با جنگ و خونریزی به قاره‌های دیگر نیز کشانده بود، اندیشمندان و فیلسوفان این دوران سیاه کوشیدند با الهام از میراث‌های ماندگار روم و یونان قدیم، خردگرائی را جانشین جزم کلیسای حاکم کنند.

 

اندیشه‌ی دوران رنسانس در طی مراحلی به دوران روشنگری و سپس به دوران مدرنیته رسید. با این وجود مسئله زن و جنسیت تا عصر معاصر مناقشه برانگیز باقی مانده است. تلاش‌ها و مبارزات زنان از نظر تاریخ نگاران که اکثرا مردانند، یا نادیده گرفته شده، یا بی‌اهمیت تلقی شده و یا به کلی نفی شده است.

با اینکه ورود تحولات روشنگری و مدرنیته به ایران با تاخیر صورت گرفته است، اما مبارزات روشنفکران در دوران انقلاب مشروطیت، نمونه‌ای درخشان از این تلاش‌ها است. زنان ایرانی نیز در این جنبش اجتماعی سهم داشته‌اند و با آوردن خواست‌های نوین و زنانه، تفکرات مرتجعانه و زن ستیز حاکم را به چالش کشیده‌اند.

دستاوردهای انسانی، خردگرائی، ارزش‌های فردی، فاعلیت انسان و ... امروزه از هر سو مورد هجوم  بنیادگرایی مذهبی، اسلامیسم، نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم قرار گرفته است. زنان نخستین آسیب دیدگان وضعیت کنونی و بحران اجتماعی جهان امروزند. 

آیا پایان دوره روشنگری فرا رسیده است و مذهب سالاری و بنیاد گرایی جانشینی برای جوامع پسا‌مدرن خواهند بود؟

آیا نباید آنها را تهدیدی جدی به حساب آورد؟

 آیا اسلام گرائی راه حلی بومی برای رهائی زنان مسلمان است؟ یا پایمال کردن دستاوردهای زنان سکولار و کنار گذاشتن آنان؟

 

رخدادهای جهان امروز، قدرت گیری اسلامیسم و سانسور بدن زن، یادآور قرون وسطی و چالش‌های مبارزات دوران رنسانس است. از این رو بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در نظر دارد در بیست وهشتمین کنفرانس خود که از ۹ تا ۱۱ ژوئن ٢۰۱۷ در شهر فلورانس برگزار می شود،

 

مباحث زیر را مورد کنکاش و گفتگو قرار دهد:

- بررسى جامعه شناسانه‌ی ویژگی‌های دوران کنونی در روند جهانی شدن

- رشد بنیادگرایی سیاسی و دینی، نقش زنان در تحکیم و در تقابل با آن

- سانسور بدن زن در اجتماع، هنر، ادبیات و طیف چالش‌های فمینیستی

- حجاب پرچم اسلام سیاسی؟ همبستگی فمینیستی در کشاکش جزم‌اندیشی دینی، راسیسم و نسبیت‌گرایی فرهنگی

- نقش و موقعیت زنان در جنبش‌های اخیر خاور‌میانه، تروریسم، نظامی‌گری و جنگ

- ارزیابی جنبش زنان ایران، بررسی روند خواسته‌ها در صد سال گذشته

 

از پژوهش‌گرانی که درپنج سال گذشته در کنفرانس بنیاد سخنرانی نداشته‌اند دعوت می‌کنیم، چکیده‌ای از پژوهش خود را که تا کنون انتشار نیافته در یک صفحه، حداقل ۳۰۰ واژه، همراه با شرح کوتاهی از زندگینامه خود تا پایان ژانویه ۲۰١۷ به ایمیل IWSF2017@gmail.com ارسال نمایند.

 

کمیته برگزار کننده کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

نوامبر ٢٠١۶