فراخوان بنیاد پژوهش های زنان ایران

بنیاد پژوهش های زنان ایران
سه دهه تجربه و چالش

تاریخ ۲۸ تا ۳۰ ماه جون


بنیاد پژوهش های زنان ایران به آستانه ی سی سالگی پا می نهد. کنفرانس های بنیاد پژوهش های زنان ایران در ۲۹ سال گذشته در ١٩ شهر از ۹ کشور جهان برگزار شده است. تلاش و همت کمیته های برگزارکننده در هر یک از این شهرها بنیاد را برای رسیدن به سی سالگی همراهی و یاری کرده است. بنیاد تلاش کرده است محلی برای تبادل شناخت، تامل و اندیشه ورزیِ زنان ایرانی درایران و جهان و نیز پلی برای دیالوگ میان زنان در داخل و خارج از ایران باشد. رسیدن به سی سالگی بدون بردباری، پایداری و کوشش و پافشاری بر حرمتِ آزادی بیان از سوی تک تک زنان و یاران بنیاد برای تداوم و تسلسل همه ی این کنفرانس ها مقدور نبود.
سی امین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در شهر تاریخی و زیبای فلورانس از تاریخ ٢٨ تا ٣٠ ژوئن ٢٠١٩ برگزار می شود. سی سالگی بنیاد در محورِموضوع کنفرانس سال ٢٠١٩ قرار دارد
کمیته برگزاری کنفرانس بر آن است جدای از قدردانی از دستاوردها، تاملی بر عملکردها، چشم انداز و دورنمای آینده نیزداشته باشد و در این راستا مباحث زیر را مورد بحث و گفتگو قرار د

بررسی نقش بنیاد در

 جنبش زنان ایرانی

نوآوری، تابو زدایی

 مستندسازی تاریخ زنان

 کشف هنرمندان و چهره های جوان

 گفتگوی بین نسل ها در فراسوی مرزها و شبکه های ارتباطی

 آزادی بیان و اندیشه

چشم انداز

از پژوهش گرانی که درپنج سال گذشته در کنفرانس بنیاد سخنرانی نداشته اند دعوت می کنیم که چکیده ای از نوشته خود را که هنوز انتشار نیافته در یک صفحه، حداقل ۳۰۰ واژه، همراه با شرح  کوتاهی از زندگی نامه تا پایان ژانویه ٢٠١٩ به این ایمیل بفرستند

 iwsf2019florence@gmail.com
کمیته برگزار کننده سی امین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

 

logoFlorence2019.png