• نامه گلناز امین مسئول بنیاد پژوهش‌های زنان ایران به کمیته مستعفی لس‌آنجلس مورخ ۲۸ ماه می

  • توضیحاتی در رابطه با انتخاب سخنرانان

  • توضیحاتی در رابطه با مسايل مالی و حساب بانکی

  • اسناد حساب بسته شده بنیاد

  • نامه استعفای عشا مومنی 

  • نامه استعفای لیلا سالارتاش