قرن بیست و یکم

رنسانس زنانه یا واپسگرایی؟

 

سخنرانان
 

جستار پژوهشی: گسترش مد اسلامی در جهان و ارتباط آن با مدل های پوشش اسلامی زنان در ایران: اختیار یا اجبار؟

 

(سخنران: پروانه حسینی ( آمریکا

 

پروانه حسینی، مدرس سابق دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا. دانشجوی مقطع دکترا در دو رشته "مطالعات خاورمیانه" و "انسان شناسی" دانشگاه آریزونا. مدرس کلاس های فرهنگ خاورمیانه، زبان فارسی، انسان شناسی نژاد و قوم در دانشگاه آریزونا

 

+++++++++++++++

 

 

جستار پژوهشی: چرا جنبش زنان ایران به تقویت گفتمان سکولاریزم نیازمند است؟

(سخنران : آزاده دواچی (استرالیا​

آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان. دانشجوی مقطع دکترای زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه دیکن استرالیا با موضوع پژوهش درباره زنان مهاجر ایرانی. عضو و دستیار پژوهشی انستیتوی مطالعات خاور میانه. از کنشگران کمپین یک میلیون امضا و از اعضای تحریریه مدرسه فمینیستی. نوشتار و ترجمه در وب سایت ها. نویسنده کتاب «جنبش زنان و فمینیسم در ایران» و کتاب های مجموعه شعر «پروانه ای در راه است» و«روایت چند تصویر.

 

+++++++++++++++

 

جستار پژوهشی: جايگاه پيکر و تن در زيباشناسی و هنر نقاشی فمينيستی

 

(سخنران : سرور صاحبی (آلمان

 

سرور صاحبی، کارشناس جامعه شناسی و تئاتر از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد از دانشگاه ونسن، سوربن 9. از بنیان گذاران «همایش زنان ایرانی» و «لاروزا» - مکانی برای ارتباط زنان از ملیتهای گوناگون - در هانوفر و از همكاران نشریه گاهنامه.

 

+++++++++++++++

 

جستار پژوهشی: سیری برنظامی گری زنان و موقعیت آن ها در جنبش هاي اخیر خاورمیانه، تفاوت ها و اشتراکات

 

(سخنران: عصمت صوفیه(نروژ

 

عصمت صوفیه، فعال حقوق زنان. مدرس در کالج دانشگاه نروژ. نویسنده کتاب هاي "آسمان گره نمی خورد" و " در چشم طوفان".  مترجم کتاب "گذار زنان از سایه به نور". نوشتار به زبان های فارسی، کردی، انگیسی و نروژی در روزنامه های نروژ

 

+++++++++++++++

 

جستار پژوهشی: رشد بنیادگرایي، پوپولیسم و نئولیبرالیسم در سطح جهانی و مقایسه عملکردهای جنبش های زنان در مقابله با آن

 

  (سخنران : مهسا عبدل زاده (اطریش

                                     

مهسا عبدل زاده، کارشناس ارشد و دانشجوی مقطع دکترا در علوم سیاسی از دانشگاه وین.  کنشگر حقوق زنان و حزب سبز اطریش. نگارنده کتاب و نوشتار به زبان آلمانی و فارسی در زمینه فمنیسم در اروپا و خاور میانه، سیاست مهاجرت اروپا و اثرات بنیادگرایي و مذهب گرايى افراتى

 

+++++++++++++++

 

 

(جستار پژوهشی: نقش و موقعیت زنان در دوران نظامی گری و جنگ (مطالعه موردی روژاوا )

سخنران از ایران

 

+++++++++++++++

 

جستار پژوهشی: تاثیر قدرت و سنت ومخالفت دربرابر کلیشه های جنسیتی بر سانسور بدن زن در آثار هنری

سخنران از ایران

 

 

+++++++++++++++

 

جستار پژوهشی: بررسی نقش جامعه زنان در مبارزه با بنیادگرایی، با تاکید بر تعامل با دفاتر امور زنان دولتها

سخنران از ایران