اساسنامه 

 

    .بنياد پژوهش‌هاي زنان ايران نهادي است غيرانتفاعي كه به هيچ گروه و سازمان سياسي و مذهبي بستگي ندارد

بنياد، انواع فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و فكري زنان ايراني را در بر مي‌گيرد و شبكه‌ي ارتباطي گسترده‌اي بين علاقمندان به فعاليت‌هاي زنان ايراني در سراسر جهان به‌وجود آورده است. از آنجا كه تاريخ ايران بيشتر بيانگر شرح حال، رشادت‌ها و پيروزي‌هاي مردان است، بنياد كوشش مي‌كند با نگاه و زباني زنانه به تاريخ ايران بنگرد و در حفظ و اشاعه آثار زنان ايران در حد توان بكوشد

بنياد پژوهش‌هاي زنان ايران از سال 1990 كنفرانس‌هاي بين‌المللي خود را با شركت علاقمندان از سراسر جهان برگزار كرده و پژوهش‌ها، يافته‌ها و تلاش‌هاي هنري ارائه شده به اين كنفرانس‌ها را به صورت سالنامه منتشر مي‌سازد. بنياد پژوهش‌هاي زنان ايران اهداف و برنامه‌هاي خود را با مشاركت و حمايت ياران و دوستداران پي ريخته و با پشتيباني مالي و معنوي آنان به كار خود تداوم بخشيده است